blog.jpg

Blog

Samopouzdanje

Samopouzdanje je osećanje koje proizilazi iz uverenja u sopstvenu sposobnost i istrajnost. Ljudi sa visokim samopouzdanjem se uglavnom osećaju dobro u odnosu na same sebe i u odnosu na svoj napredak kroz život. Ljudi sa niskim samopouzdanjem često o...
Procitaj više...

Negativne, a i pozitivne strane stresa

Bez obzira da li se suočavamo sa problemima na poslu, sa bliskim osobama ili problemima sa decom u školi, svi oni imaju nešto zajedničko, a to je stres… Stresna situacija se u psihološkom smislu može opisati kao situacija izazvana promenom u spoljaš...
Procitaj više...

23 Evropski kongres psihoterapeuta održan u Beogradu

Kongres evropskih psihoterapeuta se održava svake druge godine i veoma je važan događaj za razvoj psihoterapijske struke i nauke. Savez psihoteraputa Srbije je zajedno sa Evropskom asocijacijom za psihoterapiju (EAP) organizator ovog 23 po redu kon...
Procitaj više...

EMDR

EMDR Terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pokrete očiju - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Desenzitizacija govori o smanjenju uznemiravajućih senzacija-doživljaja u vezi sa traumatskim događajem. Reprocesiranje govori o...
Procitaj više...

Poremećaji ishrane

Način života se poslednjih decenija ubrzano menja. Menja se i način ishrane. Problemi nastali poremećajima ishrane postojali su i ranije; i dalje postoje, a javljaju se i novi. Pormećaji ishrane imaju emocionalne i fizičke posledice. Sve je više poja...
Procitaj više...

Spavanje i san

Sigmund Frojd je još u devetnaestom veku predstavio teoriju po kojoj nam, između ostalog, snovi omogućavaju pristup nesvesnim i potisnutim sadržajima. Snovi su po Frojdu „kraljevski put“ do saznanja o nesvesnim predstavama mentalnog ...
Procitaj više...

O razvodu

Ovaj tekst može biti zanimljiv parovima koji pregovaraju o eventualnom završetku bračnog odnosa. Kako bismo im pomogli da donesu ispravnu odluku, važno je predočiti im da je porodica dinamičan sistem, da se mogući razvod posmatra kao proces i da se i...
Procitaj više...

Konflikti

Konflikti (reč čije značenje potiče iz latinskog jezika i originalno znači udar, sukob), predstavljaju deo svakodnevnih ljudskih odnosa. Mogu se ispoljiti na različite načine: sukob mišljenja, nesuglasice, rasprava, svađa, polemika... Ljudi ulaze...
Procitaj više...

Grupna psihoterapija

Kada smo u grupi, drugi ljudi imaju izuzetno snažan uticaj na nas. Grupe nas mogu inspirisati da se više trudimo, mogu negativno uticati na kreativnost, dozvoliti nam da se opustimo ili nam umanjiti moć odlučivanja… Kada pripadamo ...
Procitaj više...

Depresija - bolest savremenog čoveka

Termin depresija se često upotrebljava u svakodnevnom govoru. Obično se pod depresijom podrazumeva hronično loše raspoloženje, gubitak entuzijazma i odsustvo volje za akcijom. U smislu kliničke dijagnoze depresija je ozbiljna medicinska bolest koja ...
Procitaj više...