o-meni-background.jpg

Sanja Perić

MA psiholog psihoterapeut

O meni

Sanja Perić, psihoterapeut, je rodjena 1981. godine u Beogradu, gde je završila gimnaziju  i diplomirala na Filozofskom fakultetu beogradskog univerziteta.

 

Na Fakultetu za medije i komunikacije univerziteta Singidunum  završila je master studije i stekla zvanje master psiholog, a potom i edukaciju Asocijacije sistemskih terapeuta i time stekla zvanje sistemski porodični psihoterapeut. Član je Saveza duštava psihoterapeuta Srbije i poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju.
Pri EMDR asocijaciji u Srbiji edukovana je za EMDR terapeuta.

 

Član je Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy, EAP), poseduje Evropski sertifikat za psihoterapiju (European Certificate of Psychotherapy, ECP).

 

Završila je posebne edukacije iz oblasti Psihosomatika, Metafore u psihoterapiji, Protokol za testiranje depresije i merenje efikasnosti psihoterapije, Ljubav i seksualnost u terapiji parova.

 

Prvu profesionalnu praksu stekla je tokom osnovnih studija u okviru Centra za socijalni rad u savetovalištu za brak i porodicu, radeći na rešavanju bračnih i porodičnih problema.

 

Aktuelno je angažovana u okviru Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Između ostalog posvećena je problematici adolescentne psihoterapije, poremećajima ishrane, porodičnoj psihoterpiji, partnerskoj psihoterapiji, paničnim napadima, zdravstvenoj psihoterapiji....

 

Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i saradnik u njihovoj organizaciji i procesu rada.
Autor je više ličnih projekata ostvarenih u toku edukacija i profesionalnog rada.

 

Sanja Perić govori engleski i francuski jezik i radi terapije na engleskom jeziku.