o-meni-background.jpg

Sanja Perić

MA psiholog psihoterapeut

O meni

Sanja Perić, psihoterapeut, je rodjena 1981. godine u Beogradu, gde je završila gimnaziju  i diplomirala na Filozofskom fakultetu beogradskog univerziteta.

 

Na Fakultetu za medije i komunikacije univerziteta Singidunum  završila je master studije i stekla zvanje master psiholog, a potom i edukaciju Asocijacije sistemskih terapeuta i time stekla zvanje sistemski porodični psihoterapeut. Član je Saveza duštava psihoterapeuta Srbije i poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju.
Pri EMDR asocijaciji u Srbiji edukovana je za EMDR terapeuta.

 

Završila je posebne edukacije iz oblasti Psihosomatika, Metafore u psihoterapiji, Protokol za testiranje depresije i merenje efikasnosti psihoterapije, Ljubav i seksualnost u terapiji parova.

 

Prvu profesionalnu praksu stekla je tokom osnovnih studija u okviru Centra za socijalni rad u savetovalištu za brak i porodicu, radeći na rešavanju bračnih i porodičnih problema.

 

Aktuelno je angažovana u okviru Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Između ostalog posvećena je problematici adolescentne psihoterapije, poremećajima ishrane, porodičnoj psihoterpiji, partnerskoj psihoterapiji, paničnim napadima, zdravstvenoj psihoterapiji....

 

Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i saradnik u njihovoj organizaciji i procesu rada.
Autor je više ličnih projekata ostvarenih u toku edukacija i profesionalnog rada.

 

Sanja Perić govori engleski i francuski jezik i radi terapije na engleskom jeziku.