naslovna-background.jpg

”Probajmo biti dovoljno jaki da budemo sami, dovoljno pametni da znamo kada nam je potrebna pomoć i dovoljno hrabri da zatražimo pomoć...”

 

naslovna-slika1
naslovna-slika2

Vrste usluga

Psihoterapija parova
Individualna psihoterapija
On-line/skype savetovanje
Telefonsko savetovanje
Kućna psihoterapija
Psihoterapija sa decom i adolescentima
Savetovanje u vezi sa učenjem
Psihoterapija poremećaja ishrane
Psihoterapija starijih 

 

 

Pristup u radu


Savremena psihoterapijska praksa bazira se na: 
izgradnji poverenja i saradnje klijenta i terapeuta, kroz zajedničko osvešćivanje problema,
učenju tehnika suočavanja sa problemom, primeni tih tehnika u svakodnevnom životu,
osposobljavanju klijenata za samostalno rešavanje konkretnih problema.
Psihosomatska oboljenja, depresija, anksiozni poremećaji, poremećaji ishrane i razne životne disfunkcije, mogu biti signali organizma da je vreme da nešto preduzmemo. Životne krize i problemi mogu predstavljati šansu
za promenu i razvoj. U svakom od nas postoji isceljujuća snaga koja nam je ponekad nedostupna.
Uloga terapeuta je da pomogne klijentu da pronađe tu snagu, da radeći na sebi, koristeći sopstvene resurse,
nauči da se lakše nosi sa životnim teškoćama.

 

 

On-line terapija i telefonsko savetovanje

Razdvojenost terapeuta i klijenta uspešno se rešava on-line terapijama: 
klijent može da bira terapeuta sa kojim komunicira na maternjem jeziku zbog prirode informacija koje deli sa terapeutom i potrebe da što preciznije razume terapeuta, ovim vidom terapije prevazilazi se prostorna distanca klijenta i terapeuta, a pri tom se ne gubi kvalitet psihoterapije, sve više klijenata bira on-line psihoterapije zbog komocije kućnog ambijenta i mogućeg olakšanog deljenja delikatnih emocija.